โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [1091101001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน
คำอธิบาย รหัสผ่านจะเป็นวัน/เดือน/ปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 1/5/2548 ก็ให้นักเรียนใส่รหัสผ่านเป็น 01/05/2548 อย่าลืมเครื่องหมาย /ปรับปรุงข้อมูล 23/09/2566
[5405/216231]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]